Členské příspěvky na rok 2013

26.11.2012 21:24

Členské příspěvky na rok 2013:

Členský příspěvek je možno uhradit po splnění veškerých členských povinností (uhrazení neodpracovaných brigád a kotců za rok 2012).

Hotově v termínech:

  •   28.11.2012 středa - po členské schůzi
  •   1. 12. 2012 sobota
  •   8. 12. 2012 sobota
  • 15. 12. 2012 sobota - poslední termín

Nebo převodem na účet, info získáte u jednatelky na ivaname@seznam.cz, kdy Vám bude sdělen Variabilní symbol a přesná částka platby. Platby bez variabilního symbolu budou vráceny a tím nedojde k řádnému zaplacení členského příspěvku = ukončení členství.