ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY NA ROK 2019

28.11.2018 11:17

PLATBA V PROSINCI 2018


Členský příspěvek je možno uhradit po splnění veškerých členských povinností (uhrazení neodpracovaných
brigád a kotců za rok 2018)

Hotově v termínech:

8. 12.2018 sobota (9:00 do 11:00 hod)

11. 12. 2018 úterý (před a po členské schůzi)

15. 12. 2018 sobota - (9:00 do 11:00 hod) poslední termín

Nebo převodem na účet, info získáte u pokladní na ivaname@seznam.cz, kdy Vám bude sdělen
Variabilní symbol a přesná částka platby.