LETNÍ INTERNÍ ZÁVOD 9.6.2018

11.06.2018 21:56

Dne 9.6.2018 se konal Letní interní závod JM 2018.

Soutěžilo se v kategoriích ZM, ZVV1, IPO1 a na závěr soutěž ŠIKULA 2018.

Výkony závodníků v poslušnostech i obranách hodnotil pan rozhodčí Josef Dejmek, figurantem byl pan Martin Jaroš, vedoucím závodu výcvikářka Jana Tobolková.

Akce se vydařila, nezmokli jsme, členové si zasoutěžili, rozdali jsme diplomy a ceny pro závodníky, poděkování patří všem co se na přípravě a průběhu zdařilé akce podíleli. V neposlední řadě děkujeme MČ PRAHA 11 ZA FINANČNÍ DAR PRO TUTO SPORTOVNÍ AKCI.